11/03/2008
Ιερό του Απόλλωνα Τυρίτα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Λίγο έξω από τα Πέρα Μέλανα, βρίσκεται ο λόφος του Προφήτη Ηλία με το ομώνυμο εκκλησάκι. Το εκκλησάκι είναι χτισμένο πάνω στα ερείπια του κάποτε σημαντικότερου ιερού της Κυνουρίας, του ιερού του Απόλλωνα Τυρίτα. Πιθανολογείται ότι μία παλιά τοπική θεότητα, ο Τυρίτας, λατρεύονταν εκεί. Η θεότητα αυτή προστάτευε την παραγωγή τυριού. Αργότερα όταν καθιερώθηκε η λατρεία του Απόλλωνα στη περιοχή, από την παλαιά θεότητα σώθηκε μόνο το όνομα, που συνδυάστηκε με το νέο θεό. Η λατρεία του Απόλλωνα ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη στην Κυνουρία. Αυτό φαίνεται από τα πολλά ιερά αφιερωμένα στο θεό, στην περιοχή. Στο συγκεκριμένο χώρο η λατρεία του θεού φαίνεται να ξεκίνησε τον 8ο π.Χ. αι. Συνεχίστηκε ως και στην κλασική εποχή, τον 4ο π.Χ. αι. Αν και σώζονται ίχνη από όλες τις εποχές λειτουργίας του ιερού, τα σημαντικότερα είναι της αρχαϊκής εποχής. Τα ερείπια του ιερού είναι του 6ου αι. Έχει επίσης βρεθεί μία σειρά αντικειμένων, όπως χάλκινα αγαλματίδια, πήλινα αναθήματα, κα.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.