11/03/2008
Πιάνα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Στις πλαγιές του Μαίναλου είναι χτισμένο το ιστορικό χωριό, Πιάνα. Το χωριό έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επανάσταση και αποτέλεσε καταφύγιο των επαναστατημένων και του Θ. Κολοκοτρώνη. Το χωριό είναι χτισμένο σε υπέροχη φυσική τοποθεσία, μέσα στα έλατα και σε σημείο που προσφέρει υπέροχη θέα της γύρω περιοχής. Η εκκλησία του χωριού είναι χτισμένη σε βράχο και είναι αφιερωμένη στον Αγ. Γεώργιο. Εκεί στη γιορτή του αγίου οργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις και παραδοσιακό πανηγύρι. Στο χωριό λειτουργεί επίσης λαογραφικό μουσείο, κοντά στην πλατεία. Παράλληλα με τα λαογραφικά εκθέματα, διατηρείται και μία ξεχωριστή συλλογή εκκλησιαστικών αντικειμένων. Το χωριό αποτελεί καλή αφετηρία για πεζοπορίες στα μονοπάτια του Μαίναλου. Κάποτε κατά μήκος του ποταμού Ελισσώνα λειτουργούσαν πολλοί νερόμυλοι και νεροτριβές. Σήμερα το μονοπάτι περνά από μία μαγευτική διαδρομή κοντά στις ερειπωμένες αυτές εγκαταστάσεις. Ξεκινώντας από την Πιάνα, το μονοπάτι περνά από το σπήλαιο του Πάνα, κατεβαίνει στις πηγές του Ελισσώνα, περνά από τους νερόμυλους και τα ερείπια της μεσαιωνικής Ταβίας, για να καταλήξει στην Άνω Δαβιά.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.