11/03/2008
Σύρνα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Η Σύρνα είναι ένα γραφικό χωριό σε υψόμετρο 800μ. στο όρος Μαίναλο. Στο χωριό υπάρχουν πολλά παραδοσιακά σπίτια και όμορφη κεντρική εκκλησία. Στη Σύρνα οργανώνονται παραδοσιακά πανηγύρια στις 25/3, 15/8 και 23/8. Από τις αναφορές του Παυσανία, που επισκέφτηκε την περιοχή, γνωρίζουμε ότι κοντά στο χωριό υπήρχε η αρχαία πολίχνη Θυραίο. Την εποχή του Παυσανία, το Θυραίο ήταν ήδη ερειπωμένο. Η ακριβής του θέση δεν είναι ακόμα γνωστή.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.