13/03/2008
Δημοτικά Διαμερίσματα και Οικισμοί του Δήμου Κοντοβαζαίνης

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

ΕΔΡΑ Κοντοβάζαινα
Πληθυσμός*: 2.048 άτομα
*(Απογραφή 2001)


Ο ορεινός Δήμος Κοντοβαζαίνης με εδρα την Κοντοβάζαινα βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο του Νομού Αρκαδίας. Συνορέυει με τους δήμους Κλείτορος στα νοτιοανατολικά και Τροπαίων στα νοτιοδυτικά, καθώς και με τους Νομούς Ηλείας στα δυτικά και Αχαΐας στα βόρεια. Δοικητικά αποτελείται από 9 Δημοτικά διαμερίσματα και 17 οικισμούς:

-Δ.δ. Βάχλιας ( Βάχλια, Πέρα Βάχλια ),
-Δ.δ. Βελημαχίου ( Βελημάχι, Απόσκια, Σούδελη ),
-Δ.δ. Βιδιακίου ( Βιδιάκι ),
-Δ.δ. Βούτσι ( Βούτσης ),
-Δ.δ. Δήμητρας ( Δήμητρα, Σταυρί ),
-Δ.δ. Καρδαριτσίου ( Καρδαρίτσι ),
-Δ.δ. Κοντοβαζαίνης ( Κοντοβάζαινα ),
-Δ.δ. Μοναστηρακίου ( Μοναστηράκιο, Αρσιναία, Πελέκιο ),
-Δ.δ. Παραλλογγών ( Παραλογγοί, Άγιος Νικόλαος, Πέτας ).

Επικοινωνία:
Τ.Κ. 22 015, Κοντοβάζαινα Αρκαδίας
τηλ. 27970-23785, 33212
Fax 27970-23900
Site www.k-gortynia.gr


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.