28/03/2008
Χάραδρος

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Κοντά στο μικρό χωριό του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, υπάρχει η Μονή Ζωοδόχου Πηγής και το Σπήλαιο Άσουλα. Το σπήλαιο είναι ιδιαίτερα αξιόλογο, αφού εκεί έχουν βρεθεί διάφορα αρχαία αντικείμενα. Τα αντικείμενα αυτά είναι κυρίως λίθινα εργαλεία και ανήκουν στη νεολιθική εποχή και στην πρώιμη εποχή του χαλκού.


Ο Οικισμός Χάραδρος
Χάραδρος
Κρήνη του Χωριού

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.