28/03/2008
Περθώρι

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Έξω από την Τρίπολη, βρίσκεται το μικρό χωριό Περθώρι. Από εκεί ο δρόμος συνεχίζει για τη Μονή Επάνω Χρέπας. Στο Περθώρι κάθε χρόνο γίνεται η γιορτή του τσοπάνη. Έτσι στο τέλος Ιουλίου οι τσοπάνηδες της περιοχής προσφέρουν το κρέας και οργανώνεται μεγάλο γλέντι.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.