28/03/2008
Μακρύσι

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το μικρό χωριό του Δήμου Μεγαλόπολης, είναι γνωστό λόγω της Μονής της Παναγίας που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα έξω από αυτό.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.