28/03/2008
Μονή Ταξιάρχη Μουριάς

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Παλιό μοναστήρι πιθανώς του 17ου αι. Σήμερα μέσα στο καταπράσινο περιβάλλον, φαίνονται κάποια φρουριακά ερείπια και τμήματα της Μονής που έχουν αποκατασταθεί, όπως το καθολικό και κάποια κελιά. Το μοναστήρι κάηκε από τα στρατεύματα του Ιμπραήμ και λίγο αργότερα εγκαταλείφθηκε. Στο αποκαταστημένο καθολικό διακρίνονται αξιόλογες αγιογραφίες, που όμως έχουν υποστεί καταστροφές. Ο ναός γιορτάζει στις 6/9.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.