28/03/2008
Πικέρνι

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το χωριό Πικέρνι βρίσκεται χτισμένο σε υψόμετρο 800μ και βρίσκεται κοντά σε δύο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, την αρχαία Μαντίνεια και το Γκορτσούλι. Πιθανολογείται ότι στο σημείο που είναι χτισμένο το χωριό, βρισκόταν η αρχαία Μελαγγεία. Κοντά στο Πικέρνι βρίσκεται και το εγκαταλειμμένο μοναστήρι του Αγ. Νικολάου.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.