28/03/2008
Γκορτσούλι

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ο λόφος Γκορτσούλι βρίσκεται κοντά στα χωριά Πικέρνι και Μηλιά, αλλά και στην αρχαία Μαντίνεια. Ο οχυρωμένος οικισμός που βρισκόταν εκεί ταυτίζεται με την προϊστορική ακρόπολη της Μαντίνειας, την Πτόλη. Πιθανολογείται ότι ο οικισμός κάποια στιγμή εγκαταλείφθηκε και μεταφέρθηκε στη θέση της αρχαίας Μαντίνειας, που άλλωστε βρίσκεται μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα νότια. Ο λόφος έπαιξε σημαντικό λατρευτικό ρόλο στην περιοχή και υπάρχουν ίχνη λατρευτικών πρακτικών από τον 8ο π.Χ. αι. Έχουν βρεθεί θεμέλια ναού του 7ου αι., που όμως δε φαίνεται να ολοκληρώθηκε, λόγω υποχώρησης του εδάφους. Με οικοδομικά υλικά από τον πρώτο ναό, χτίστηκε έναν αιώνα αργότερα άλλος ναός, σχεδόν στη θέση του πρώτου. Η λατρεία στο ναό αυτό συνεχίστηκε ως τον 3ο π.Χ. αι. Από τον δεύτερο αυτό ναό διακρίνονται τμήματα τοίχων. Η κύρια θεότητα που λατρευόταν εκεί φαίνεται να ήταν η Άρτεμης. Έχουν βρεθεί πολλά εδώλια του 7ου ως 5ου αι. με γυναικείες μόνο μορφές, τα οποία και βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Τριπόλεως. Στο χώρο υπάρχουν επίσης ίχνη κατοίκησης και δραστηριότητας από μυκηναϊκούς έως και ελληνιστικούς χρόνους. Στην κορυφή του λόφου βρίσκεται σήμερα ο ναός της Ζωοδόχου Πηγής.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.