28/03/2008
Ναός Αγ. Φωτεινής

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Κοντά στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Μαντίνειας, υπάρχει ο ναός της Αγ. Φωτεινής. Η κατασκευή του ναού άρχισε το 1969 και λειτούργησε το 1978. Ο ναός αυτός είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστος, αφού δεν ακολουθεί κάποιο αρχιτεκτονικό ρυθμό, αλλά μάλλον αποτελεί μία σύνθεση διαφόρων ρυθμών που έχουν χρησιμοποιηθεί στον ελλαδικό χώρο από τα αρχαία χρόνια. Έτσι ανάλογα με τη θέση του επισκέπτη, φαίνονται αρχαιοπρεπείς κίονες, αλλά και στοιχεία βυζαντινής τέχνης. Ο ναός αυτός με την αμφιλεγόμενη αρχιτεκτονική προσέγγιση, προκαλεί ποικίλα συναισθήματα στον επισκέπτη.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.