31/03/2008
Τρίλοφο

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Μικρό χωριό του Δήμου Μεγαλόπολης. Εκεί πιστεύεται ότι υπήρχε η αρχαία Χαρισία. Η αρχαία πόλη αναφέρεται από τον Παυσανία, αλλά οι πληροφορίες είναι ελάχιστες. Πάντως η πόλη συμμετείχε στον εποικισμό της Μεγάλης Πόλης. Η αρχαία πόλη δεν έχει ακόμα βρεθεί.


Το Χωριό Τρίλοφο
(Φωτογραφία: Δ. Σκιπητάρης)
Άποψη του Χωριού Τρίλοφος με Φόντο την Μεγαλόπολη
(Φωτογραφία: Δ. Σκιπητάρης)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.