31/03/2008
Ίσωμα Καρυών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Η περιοχή πάνω από το σημερινό χωριό ονομαζόταν στην αρχαιότητα Κρητέα. Εκεί κατά την Αρκαδική παράδοση γεννήθηκε ο Δίας (και όχι στο νησί Κρήτη). Πρόσφατες ανασκαφές από το Λύκαιο όρος, έχουν φέρει στο φως αντικείμενα που δείχνουν ότι η λατρεία του θεού εκεί ξεκινά από το 3000π.Χ. περίπου. Στην Κρητέα, σύμφωνα με τον Παυσανία, υπήρχε σημαντικό ιερό του Παρρασίου Απόλλωνα. Η θέση του ιερού έχει εντοπιστεί έξω από το χωριό στο ξωκλήσι του Αγ. Ιωάννη. Το ξωκλήσι φαίνεται να έχει χτιστεί πάνω στη θέση του αρχαίου ιερού με αρχαία δομικά υλικά. Ανάμεσα στο χωριό και στον ποταμό Αλφειό τοποθετείται και η αρχαία πολίχνη Βασιλίδα. Όταν πέρασε από τη Βασιλίδα ο Παυσανίας, ο οικισμός ήταν ερειπωμένος, αλλά σωζόταν μόνο το ιερό της Δήμητρας. Η ακριβής τοποθεσία της αρχαίας πολίχνης δεν είναι ακόμα γνωστή.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.