31/03/2008
Πέλαγος

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το μικρό χωριό του Δήμου Τριπόλεως έχει το ίδιο όνομα με τον αρχαίο οικισμό που υπήρχε κάποτε εκεί. Ο οικισμός ήταν πολύ κοντά στην αρχαία Μαντίνεια και στο ιερό του Ιππίου Ποσειδώνα, όπως αναφέρει ο Παυσανίας. Από εκεί περνούσε ο δρόμος που ένωνε την αρχαία Μαντίνεια με την αρχαία Τεγέα. Κοντά στο Πέλαγος, στη μάχη της Μαντίνειας, σκοτώθηκε ο στρατηγός Επαμεινώνδας. Πρόσφατα στη θέση Μαρμαράκι, έχει βρεθεί ταφικό μνημείο που ταυτίζεται με τον τάφο του στρατηγού.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.