31/03/2008
Γιανναίοι

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το χωριό του Δήμου Φαλαισίας χωρίζεται σε δύο οικισμούς, τους Άνω και Κάτω Γιανναίους. Εκεί βρίσκεται το φαράγγι του Κουβαρά με τις πολλές πηγές και το εντυπωσιακό σπήλαιο. Ο επάνω οικισμός είναι χτισμένος σε υψόμετρο περίπου 1000μ. και κοντά στο χωριό υπάρχουν μεσαιωνικά ερείπια, γνωστά ως Παλιόπυργος.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.