31/03/2008
Λιθοβούνια

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Τα Λιθοβούνια είναι ένα χωριό του Δήμου Τεγέας με γεωργική παραγωγή, κυρίως σκόρδων και πατάτας. Εκεί στα μέσα Ιουλίου οργανώνεται η γιορτή σκόρδου, όπου γίνεται διαγωνισμός καλύτερης παραγωγής και μαγειρεύονται φαγητά με βάση το σκόρδο. Ακολουθεί παραδοσιακό γλέντι.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.