08/05/2008
Φείδων

Δήμος Άργους

Ο ενδέκατος των Τημενιδών, ο Φείδων, που βασίλευσε μεταξύ 770-730 π.Χ., ίδρυσε στην Αίγινα, που ανήκε στο Βασίλειο του Άργους, το πρώτο νομισματοκοπείο της Ευρώπης. Πρώτος αυτός έκοψε νόμισμα από άργυρο και χαλκό, όρισε μέτρα και σταθμά και επέκτεινε το κράτος. Το Άργος έγινε τότε το σημαντικότερο κέντρο μεταλλουργίας στην Ελλάδα.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.