25/10/2007
Απεικόνιση της χερσονήσου Μονεμβασίας

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Επίπεδος απεικόνιση και εντυπωσιακή πλαισίωση της χερσονήσου της Μονεμβασίας. Υπό του Α. Locatelli. Από την Γεννάδιον βιβλιοθήκη. Από το βιβλίο: ΚΥΡ. Ν. ΣΤΑΠΠΑ, «H Λακωνία κατά την Τουρκοκρατίαν και Ενετοκρατίαν» Αθήναι 1993 [Φωτογρ. Ι.Κ. Στάππας]


Απεικόνιση της χερσονήσου Μονεμβασίας
(Φωτογραφία: Ι.Κ.Στάππας)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.