13/05/2008
Η ΣΤ΄ Εθνική Συνέλευση

Δήμος Άργους

Κάτω από την πίεση όμως των οξύτατων αντιδράσεων στις αποφάσεις της Συνέλευσης αυτής συγκροτήθηκε νέα Εθνική Συνέλευση που άρχισε τις εργασίες της στο Άργος στις 11 Ιουνίου 1832. Οι πρέσβεις όμως, κυρίως της Αγγλίας και της Ρωσίας, ήταν αντίθετοι με τη σύγκλησή της, γιατί είχαν εντολές να μην ψηφιστεί νέο Σύνταγμα πριν έλθει ο Όθων και συμπράξει με την κυβέρνησή του. Αλλιώς υπήρχε φόβος να περιπλεκούν ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Ένα μήνα μετά η Συνέλευση μεταφέρθηκε στην Πρόνοια του Ναυπλίου. Αποφασίστηκε να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα της προηγούμενης Εθνικής συνέλευσης. Αναγνώρισε επίσης και επικύρωσε με ψήφισμά της την εκλογή του Όθωνος ως βασιλέως της Ελλάδος. Καταργούσε επίσης τη Γερουσία.
Η Γερουσία, όταν πληροφορήθηκε ότι είχε παυθεί, αρνήθηκε να υπακούσει, θεωρώντας τη Συνέλευση παράνομη, και επειδή είχε με το μέρος της τους αντιπρέσβεις, υπέβαλε εντονότατη διαμαρτυρία και αρνήθηκε στη Συνέλευση το δικαίωμα της συντακτικής εξουσίας χωρίς τη σύμπραξη του βασιλέως της Ελλάδος. Στο τέλος η συνέλευση αυτή διαλύθηκε κάτω από την αγανάκτηση και την έντονη αντίδραση των απελπισμένων στρατιωτών από αυτή την απερίγραπτη ασυνεννοησία των «πολιτικών».


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.