25/10/2007
Μάνη Αγερανός Πύργος Γρηγοράκηδων

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Ο Αντώνης Γρηγοράκης (Αντωνόμπεης), ήταν ο 5ος μπέης της Μάνης, και είχε έδρα του τον Αγερανό. Τότε χτίστηκε εδώ και ο πύργος του, που βρίσκεται δίπλα στον Ι. Ν. των Ταξιαρχών.


Μάνη Αγερανός Πύργος Γρηγοράκηδων

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.