15/05/2008
Παλαιός ναός Αγίου Βασιλείου

Δήμος Άργους

Παλαιός ναός Αγίου Βασιλείου, στο νοτιοανατολικό νεκροταφείο της πόλης. Πρόκειται για εκκλησία λιτή με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική. Ο Ναός ευρίσκεται σε επίπεδο χαμηλότερο από εκείνο του αύλειου χώρου του. Είναι μονόκλιτη και σταυρεπίστεγη, δηλαδή με στέγη σε σχήμα σταυρού, κτισμένη με στενές φωτιστικές θυρίδες και αργολιθοδομή.
Οι ναοί αυτού του τύπου είναι της όψιμης μεταβυζαντινής περιόδου. Ειδικά για τον Άγιο Βασίλειο υπάρχει η πρόσθετη πληροφορία ότι κτίστηκε από τον Ιτζέτ Μπέη για τους χριστιανούς εργάτες και υπηρέτες του. Ο Ιτζέτ Μπέης ήταν αδελφός του Νακίμ Μπέη, του τελευταίου διοικητή Άργους.
Ο ναός έχει υποστεί διάφορες μεταγενέστερες επεμβάσεις, όπως στέγαστρα, επιχρίσματα και ασβεστώματα.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.