15/05/2008
Παλαιός ναός Αγίου Νικολάου, στο βόρειο νεκροταφείο της πόλης

Δήμος Άργους

Στο ναό αυτό εκκλησιάζονταν οι ενορίτες του Αγίου Νικολάου, πριν κτιστεί ο μεγάλος ναός του Αγίου Νικολάου στην οδό Κορίνθου το 1966. Ο παλιός ναός του Αγίου Νικολάου είναι ένας πετρόκτιστος ναός, τρίκλιτος, σταυρεπίστεγος, δηλαδή με στέγη σε σχήμα σταυρού, της ύστερης βυζαντινής περιόδου (15ος αιώνα). Η αψίδα της ανατολικής πλευράς σχηματίζει τρεις κόγχες. Εσωτερικά έχει δύο κίονες και η εγκάρσια καμάρα υψώνεται μεταξύ των κιόνων αυτών και του τέμπλου.
Ο ναός έχει υποστεί πολλές επεμβάσεις όπως ασβεστώματα στη βόρεια πλευρά, επιχρίσματα στη νότια και άλλα. Το 1953 προστέθηκε δυτικά πρόναος με δαπάνη ομοεθνών της Αμερικής. Την ίδια εποχή διαμορφώνεται και το προστώο του ναού, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο χώρος του ναού. Αν και η προσθήκη του επιπλέον τμήματος (προστώο) χαρακτηρίστηκε απαραίτητη, τα επιχρίσματα που προστέθηκαν, αφαίρεσαν από το εκκλησάκι τα στοιχεία εκείνα που χαρακτηρίζουν μια παλιά εκκλησία καθώς αλλοίωσαν και τα στοιχεία της ιδιαίτερης αισθητικής του. Το καμπαναριό, βορειοδυτικά του ναού, χρονολογείται το 1903.


Ναός του Αγίου Νικολάου

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.