25/10/2007
Μάνη ’νω Μπουλαριοί (Δίπορο) ’ϊ-Στράτηγος

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Ο ναός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ βρίσκεται στο κοιμητήριο του οικισμού Δίπορο και κτίστηκε τον 11ο αιώνα. Αρχιτεκτονικά είναι σταυροειδής ναός με τρούλο. Έναν αιώνα αργότερα προστέθηκε στα δυτικά ένα πρόπυλο. Οι πολλές τοιχογραφίες στο εσωτερικό του ναού (του 12ου κυρίως αιώνα) είναι εξαιρετικής ζωγραφικής τέχνης


Μάνη ’νω Μπουλαριοί (Δίπορο) ’ϊ-Στράτηγος

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

’λλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.