16/05/2008
Ναός του Προφήτη Ηλία

Δήμος Άργους

Το εκκλησάκι του Αϊ - Λια (στην κορυφή του λόφου της Ασπίδας) είναι μονόχωρος ξυλόστεγος ναός με καμαρωτή κεραμοσκεπή και ημικυκλική αψίδα στην ανατολική πλευρά. Χρονολογικά ανήκει στην όψιμη μεταβυζαντινή περίοδο. Αξιοπρόσεκτα στοιχεία είναι η λεπτή φωτιστική θυρίδα της αψίδας και η αργολιθοδομή των τοίχων. Στο εσωτερικό το διαθέτει ένα λιτό τέμπλο με διαχωριστικά κυμάτια νεοκλασικού τύπου. Στο Ναό φιλοξενούνται πολλές παλιές εικόνες, αξιόλογα δείγματα της Βυζαντινής Τέχνης. Οι παλιότερες εικόνες του χρονολογούνται στις αρχές του 20ου αιώνα.
Τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να συντηρηθεί, έχει υποστεί αρκετές επεμβάσεις. Προστέθηκε κεραμωτό στέγαστρο στη νότια και δυτική πλευρά και κτίστηκε χαμηλό στηθαίο. Νεότερο είναι επίσης και το καμπαναριό στη νοτιοδυτική γωνία της στέγης. Για κάποιο χρονικό διάστημα είχε τοποθετηθεί και ένα κακότεχνο μεταλλικό καμπαναριό κοντά στο στηθαίο, το οποίο αφαιρέθηκε. Μεταγενέστερα είναι και τα επιχρίσματα καθώς και η αποθήκη στον αύλειο χώρο της μικρής εκκλησίας.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.