16/05/2008
Η Εκκλησία της Παναγίτσας

Δήμος Άργους

Βρίσκεται στην οδό Καραγιάννη και Φορωνέως. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, κτίστηκε προκειμένου να υποκαταστήσει μία μικρότερη εκκλησία της Παναγίας, που βρισκόταν στην ίδια ακριβώς τοποθεσία.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.