25/10/2007
Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης. Άγαλμα του στη Μάνη Αρεόπολη

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Το άγαλμα του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη στη πλατεία Αθανάτων της Αρεόπολης


Μάνη Αρεόπολη Άγαλμα του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.