16/05/2008
Οικία Γεωργίου Διβρή, Κορίνθου 41

Δήμος Άργους

Είναι διώροφο κτίσμα με πολύ ενδιαφέροντα και χαρακτηριστικά μορφολογικά στοιχεία. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το κιγκλίδωμα του μπαλκονιού. Το οίκημα κτίστηκε το 1860, δηλαδή σε εποχή που τα περισσότερα από τα σωζόμενα νεοκλασικά κτίσματα δεν υπήρχαν, μια και κτίζονται μετά το 1880. Για το λόγο αυτό η οικία Διβρή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μελέτη της εξέλιξης της αρχιτεκτονικής στο Άργος.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.