16/05/2008
Κατάστημα Δημητρίου Ζέρβα

Δήμος Άργους

Bρίσκεται οδό Ελευθερίου Βενιζέλου και Κορίνθου 13. Είναι ένα διώροφο κτίσμα με πολύ αξιόλογα και ιδιαίτερα στοιχεία της νεοκλασικής περιόδου. Ο ιδιοκτήτης του Ζέρβας διαμένει στην Αμερική. Για πολλά χρόνια στεγαζόταν εκεί το νηματοπωλείο Αθανασίου Σκούφη. Πρόσφατα στέγασε εμπορικό κατάστημα.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.