16/05/2008
Οικία στρατηγού Μακρυγιάννη

Δήμος Άργους

Bρίσκεται στην οδό Δημητρίου Γούναρη 15, ακριβώς απέναντι από την είσοδο του Αϊ-Γιάννη. Πρόκειται για πλινθόκτιστη ισόγεια μονοκατοικία, που είχε τετράρριχτη κεραμοσκεπή. Από παλιές φωτογραφίες και δημοσιεύματα φαίνεται ότι το σπίτι του στρατηγού Μακρυγιάννη αποτελούσε αντιπροσωπευτικό δείγμα λαϊκής αρχιτεκτονικής.
Ο Μακρυγιάννης την περίοδο 1829-1832 έζησε στο Άργος και το σπίτι το έκτισε τότε, περίπου το 1830, και έμενε σ΄ αυτό, όταν άρχισε να γράφει τα απομνημονεύματα του. Αυτή τη στιγμή η στέγη έχει καταρρεύσει, τα κουφώματα δεν υπάρχουν και οι τοίχοι ολοένα φθίνουν, μια και η πλίθρα είναι ιδιαίτερα ευπαθής στην υγρασία και τη βροχή. Όταν κηρύχθηκε διατηρητέο μνημείο το 1982, ο ιδιοκτήτης του μηχανικός Ι. Γκριτζάνης κατέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να ζητήσει τον αποχαρακτηρισμό του κτιρίου, με αιτιολογία το γεγονός ότι είναι ετοιμόρροπο. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, όχι μόνο απέρριψε την προσφυγή, αλλά δέχτηκε ότι πράγματι πρόκειται για το σπίτι του στρατηγού Μακρυγιάννη, με βάση τα ιστορικά στοιχεία που προσκομίστηκαν στο ανώτατο δικαστήριο. Στην προσπάθεια για αποχαρακτηρισμό του κτιρίου, είχε αμφισβητηθεί η σχέση του εν λόγω οικήματος με το πρόσωπο του στρατηγού Μακρυγιάννη.
Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο καταρρεύσει κάποιο διατηρητέο μνημείο, ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος από το νόμο να το αποκαταστήσει με δική του δαπάνη. Αν ολιγωρήσει, η αποκατάσταση γίνεται αυτεπάγγελτα από το ΥΠΕΧΩΔΕ, καταλογίζοντας τη δαπάνη στον ιδιοκτήτη. Παρά το γεγονός, όμως, ότι είχε εγκριθεί κονδύλιο 23 εκατομμυρίων για το σκοπό αυτό από το ΥΠΕΧΩΔΕ με τη σθεναρή στάση της τότε Γενικής Γραμματέως του υπουργείου Έλσας Παπαδημητρίου, η οικία Μακρυγιάννη παραμένει ερείπιο. Ας ελπίσουμε ότι σύντομα τα καθ΄ ύλην αρμόδια υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ και Πολιτισμού θα εφαρμόσουν το νόμο και ότι η οικία Μακρυγιάννη θα γίνει όπως πρώτα. Είναι ένα κτίριο με ιστορική αρχιτεκτονική και πολιτισμική αξία, δύναται να αποτελέσει ένα πολιτισμικό σημείο αναφοράς για την πόλη.


Στρατηγός Ιωάννης Μακρυγιάννης, Στρατιωτικός Διοικητής Άργους

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.