16/05/2008
Οικία Ανδρέα Μαραγκού, Μπελίνου 16

Δήμος Άργους

Είναι διώροφο πετρόκτιστο οίκημα της δεκαετίας 1880-1890. Η πρόσοψη του κτιρίου είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική με τα πολλά γεισοπόδια και κυρίως με τους ψευδοπεσσούς, που είναι συνολικά οκτώ. Τα ισάριθμα κιονόκρανα είναι απομίμηση των αρχαίων ιωνικών και φέρουν ανάγλυφο γυναικείο πρόσωπο. Τα κιονόκρανα, τα γεισοπόδια και τα ακροκέραμα είναι όλα σε χρώμα κεραμιδί και διαμορφώνουν μια πολύ χαρακτηριστική χρωματική αντίθεση με το σώμα του κτιρίου.
Στο ισόγειο στεγάζεται το ζαχαροπλαστείο του ιδιοκτήτη Ανδρέα Μαραγκού, ο οποίος το αγόρασε το 1987 από την οικογένεια Κούρου. Στον πρώτο όροφο εδράζονται τα γραφεία κάποιας ασφαλιστικής εταιρείας.


Ψευδοκιωνόκρανο, κτίριο Α. Μαραγκού
Κατάστημα Ανδρ. Μαραγκού

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.