16/05/2008
Οικία Ματράγκου, Περούκα και Θεοφανοπούλου

Δήμος Άργους

Είναι το αντιπροσωπευτικότερο ίσως δείγμα λαϊκής αρχιτεκτονικής στο Άργος. Είναι σε σχήμα Γ και διαθέτει μεγάλη εσωτερική αυλή. Διαθέτει χαγιάτια με στηθαία, κτιστή σκάλα με τοξωτό άνοιγμα, ξύλινη σκάλα και άλλα επιμέρους στοιχεία, τα οποία δε φαίνονται από την οδό Περούκα. Το σπίτι είναι κλειστό και η κατάστασή του άθλια. Η εγκατάλειψη σύντομα θα το οδηγήσει σε κατάρρευση. Στη γωνία ευρίσκεται τριγωνική κρήνη, η οποία θα έχει την ίδια μοίρα. Ήδη έχει καταστραφεί η σαμαρωτή της απόληξη.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.