16/05/2008
Οικία Μπόμπου Μ. Γεωργίου

Δήμος Άργους

Βρίσκεται στην οδό Βλάσση 9, στην Αγ. Αικατερίνη. Πρόκειται για διώροφο κτίσμα με αξιόλογα επιμέρους μορφολογικά στοιχεία. Χαρακτηριστικά είναι τα νεοκλασικά κολονάκια, τα οποία φέρει περιμετρικά και στις τέσσερις πλευρές της οροφής.
Από έρευνα μας στο Υποθηκοφυλακείο Άργους προκύπτει ότι η οικία κτίστηκε σε οικόπεδο, που παραχωρήθηκε το 1868 στο Γεώργιο Α. Τσελεπατιώτη αντί 695 δραχμών βάσει των νόμων ιζ΄ του 1863 και του 1867 περί εκποιήσεως εθνικών και λοιπών κτημάτων. Το οικόπεδο βρισκόταν πλησίον του νοσοκομείου, που σήμερα δεν υπάρχει.
Το 1898 η οικία περιήλθε ύστερα από πλειστηριασμό στην κυριότητα του δικηγόρου Ιω. Π. Λυκίδη από τη Βασιλική χήρα Γ. Τσελεπατιώτη και το 1918 πουλήθηκε στην οικογένεια Σαγκανά. Ο Ανδρέας Π. Σαγκανάς την έδωσε προίκα στο γαμπρό του Θεόδωρο Π. Καλή το 1933. Μετά από δύο χρόνια πουλήθηκε στο Νικ. Μητροκόλια, μετά το θάνατο του οποίου (1964) περιήλθε στην κυριότητα της γυναίκας του Ελένης. Η τελευταία το πούλησε στον ανιψιό της Γεώργιο Μ. Μπόμπο, αλλά εξακολουθεί να κατοικεί η ίδια σ΄ αυτό.


Οικία Γεωργίου Μ. Μπόμπου

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.