19/05/2008
Η Ύδρευση της Πόλης

Δήμος Άργους

Η πόλη μέχρι το 1954, υδρευόταν από τα πηγάδια της περιοχής και από τα νερά του Ερασίνου. Από το 1954 μέχρι το 1972 υδρευόταν μόνο από τον Ερασίνο. Από το 1972 και έπειτα υδρεύεται από την Αμυμώνη. Σε όλη την παραλία του Αργολικού κόλπου υπάρχουν πηγές που ονομάζονται μάτια, απ’ τα οποία αρδεύονται οι αγροί.
Η διάνοιξη των φρεάτων αποδίδεται στους Δαναΐδες. Αλλά και ο Αγαμέμνων άνοιξε πολλά φρέατα που ονομάζονταν «Αγαμεμνόνεια φρέατα».


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.