25/10/2007
Μάνη Βάθεια

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Η Βάθεια είναι ένα χαρακτηριστικό μανιάτικο χωριό χτισμένο στην κορυφή ενός λόφου. Άκμασε στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα.


Μάνη Βάθεια

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.