21/05/2008
Γεωργία

Δήμος Άργους

Η πεδιάδα του Άργους είναι πολύ εύφορη λόγω των χειμάρρων της. Κατά την αρχαιότητα η πεδιάδα αυτή ήταν βαθύ χάσμα, το οποίο με τα χώματα που κατέβαιναν από τα γύρω βουνά σιγά σιγά γέμισε και πήρε τη μορφή πεδιάδας. Όμως στερείται υδάτων, γι’ αυτό από τους αρχαίους συγγραφείς ονομάζεται «πολυδίψιον» και «άνυδρον». Κατά τους αρχαίους χρόνους παρήγαγε πολλά σιτηρά, γι’ αυτό το Άργος ονομαζόταν «πολύπυρον». Ο ήρωας Άργος έφερε τα σιτηρά από τη Λιβύη. Τιμούσαν, όπως είναι φυσικό, τη θεά Δήμητρα, την οποία ονόμαζαν εύπυρο, πυροφόρο, φιλόπυρο, λίβυσσα. Λόγω της ευφορίας του το Άργος ονομαζόταν από τον Όμηρο «ούθαρ αρούρης», δηλαδή ο μαστός της γης, από όπου ρέουν όλα τα αγαθά.
Η γεωργία κατέχει και σήμερα την πρώτη θέση, μεταξύ των πλουτοφόρων πηγών του Άργους, ιδιαίτερα μάλιστα η καλλιέργεια των κηπευτικών.
Άλλοτε η κτηματική περιφέρεια του Άργους είχε με¬γάλες εκτάσεις αμπέλων και σταφιδαμπέλων, εξαιτίας όμως του πε¬ρονοσπόρου, των παγετώνων και της πτώσεως των τιμών της σταφίδας, οι κάτοικοι μετέτρεψαν τους αμπελώνες σε λαχανόκηπους.
Στην ευφορία του εδάφους συντελεί πολύ και ο ποταμός Ερασίνος. Το έδαφος του Άργους είναι πρόσφορο στην παραγωγή ποικίλων και παντοειδών προϊόντων, καπνού, βάμβακος, αραβοσίτου, οσπρίων, ελαίου, οίνου, λαχανικών, εσπεριδοειδών. Γι’ αυτό οι Τούρκοι ονόμαζαν το Άργος μικρό μισίρι.
Προς το τέλος του 19ου αιώνα, όλο και με ταχύτερους ρυθμούς, η καλλιέργεια του καπνού αποτέλεσε επιλογή των μικροκαλλιεργητών που επιζητούσαν αύξηση των εισοδημάτων τους.
Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή το Άργος παρουσιάζει οικονομική ανάπτυξη. Η εγκατάσταση των προσφύγων συνέτεινε σ’ αυτή, όπως συνετέλεσε και η στροφή των αγροτών του αργολικού κάμπου προς τις καλλιέργειες των οπωροκηπευτικών, που τροφοδοτούσαν την ιδιαίτερα απαιτητική, λόγω των δημογραφικών συνθηκών, ζήτηση της πρωτεύουσας.
Αναλόγως της εκτάσεώς της, η επαρχία Άργους είναι άδενδρος, μόνον δε κοντά στις πηγές του Ερασίνου και γύρω από την Λέρνη υπάρχουν ψηλά δένδρα ιδίως πλά¬τανοι και λεύκες. Στα γύρω βουνά υπάρχουν θάμνοι πολλοί και ελαιώνες. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται πολύ η καλλιέργεια των εσπεριδο¬ειδών. Ονομαστά είναι τα πεπόνια και τα εσπεριδοειδή του Άργους. Επίσης σημαντική θέση στην οικονομία της πόλης έχει και η κτηνοτροφία, η βιοτεχνία, η βιομηχανία και το εμπόριο.
Μεταξύ των εργοστασίων πρωτεύουσα θέση κατέχουν τα υφαντουργεία και τα κονσερβοποιεία. Από τον πληθυσμό 30% είναι αγρότες, 25% επαγγελματίες - βιοτέχνες, 25% εργάτες, 5% επιστή¬μονες και 15% διαφόρων επαγγελμάτων.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.