25/10/2007
Μάνη Βάμβακα Ι.Ν. Αγίου Θεοδώρου

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Πρόκειται για δικιόνιο ελλαδικού τύπου ναό, με τρούλο και νάρθηκα. Πάνω σε ένα μαρμάρινο ελκυστήρα του ναού είναι χαραγμένη η χρονολογία 1075


Μάνη Βάμβακα Ι.Ν. Αγίου Θεοδώρου

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.