25/10/2007
Μάνη Γαρδενίτσα Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρα

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Ο ναός είναι σταυροειδής με τρούλο και κτίστηκε το πρώτο μισό του 11ου αιώνα. Το τετράγωνο προστώο με το κωδωνοστάσιο προστέθηκε τον 12ο αιώνα.


Μάνη Γαρδενίτσα Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρα

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.