22/12/2008
Ο Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Δήμος Άργους

Ο Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (12ος αι.) είναι και αυτός κτισμένος κατά το πλινθοπερίκλειστο σύστημα, στην τοιχοποιία του διακρίνονται πέτρες αρχαίας προέλευσης. Ήταν σύνηθες φαινόμενο να χρησιμοποιούνται αρχιτεκτονικά μέλη από αρχαία μνημεία, όπως εύκολα διαπιστώνεται και από τις εικόνες.


The temple of Mary's Dormition

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.