26/12/2008
Αργεία Σχολή

Δήμος Άργους

Οι Αργείοι διδάχτηκαν την γλυπτική τέχνη από τη Λυκία. Η παράδοση για τον Επειό, ο οποίος κατασκεύασε τον Δούρειο Ίππο και τα ξόανα του Ερμή και της Αφροδίτης, που είχε αφιερώσει η Υπερμνήστρα στο ναό του Λυκείου Απόλλωνος και η παράδοση για τον Πείρασο, τον γιο του Άργου και βασιλέως του Άργους, που αφιέρωσε το αρχαιότατο άγαλμα της Ήρας στην Τίρυνθα και από εκεί μετακομίστηκε στο Ηραίο, μετά την καταστροφή της Τίρυνθας, μας δείχνουν ότι στο Άργος ασκείτο η γλυπτική από τα πολύ παλαιά χρόνια. Τούτο αποδεικνύεται και από το επίγραμμα στους ανδριάντες του Θεόπομπου και Δαμαρέτου, που κατασκευάστηκαν από τους Αργείους Ευτελίδα και Χρυσόθεμι: «Ευτελίδας και Χρυσόθεμις τάδε έργα τέλεσαν Αργείοι, τέχναν ειδότες εκ προτέρων». Στην ανάπτυξη και προαγωγή της Αργείας Σχολής συνε¬τέλεσαν οι αγαλματοποιοί Δίποινος και Σκύλλις, υιοί και μαθητές του περίφημου Δαιδάλου, που ήλθαν από την Κρήτη. Αυτοί πρώτοι εργάστηκαν πάνω στο μάρμαρο και έζησαν και δημιούργησαν πολλά χρόνια στο Άργος, γεμίζοντας την πόλη αξιόλογα έργα τους και προκαλώντας τον ζήλο των εγχωρίων καλλιτεχνών. Το σπουδαιότερο έργο τους, στο οποίο υπάρχουν σπέρματα της Χρυσελεφάντινης τέ¬χνης, βρισκόταν στο ναό των Διοσκούρων στο Άργος, και ήταν σύμπλεγμα αγαλμάτων που παρίσταναν τους Διόσκουρους έφιππους, τα παιδιά Άναξη και Μνασίνου, και μαζί μʼ αυτά τις μητέρες τους Αλάειρα και Φοίβη. Αυτά τα αγάλματα ήταν από έβενο, ενώ τα άλογα κατά το περισσότερο μέρος τους από έβενο και λιγότερο από ελεφαντοστό. Οι Δαιδαλίδες άκμασαν κατά την Λ' Ολυμπιάδα (580).


Γλυπτό Αργείας σχολής, 5ος αιώνας π.Χ., μουσείο Ολυμπίας
Άγαλμα Αφροδίτης (μουσείο Άργους)
Άγαλμα Ηρακλή (μουσείο Άργους)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.