29/12/2008
Κεντρική Πλατεία

Δήμος Άργους

Ο περίφημος παλαιός ναός καταστράφηκε από τους βαρβάρους. Ο σημερινός Μητροπολιτικός Ναός δεν ηγέρθη στα ερείπια του παλαιού στη θέση που υπάρχει σήμερα. Ο θεμέλιος λίθος κατετέθη στις 17/7/1959 παρουσία του βασιλιά Όθωνα από τον Επίσκοπο Αργολίδας Γ. Παγώνη. Για την ανέγερσή του οι Αργείοι προσέφεραν για πολλά χρόνια τα αλωνιστικά τους δικαιώματα, δέρματα αμνών κ.λπ. Η τελετή εγκαινίων του έγινε από τον ίδιο Επίσκοπο στις 18/4/1965. Ο ρυθμός του είναι Βασιλικός με τρούλο.


Μητροπολιτικός Ναός
Ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Πέτρου
Η πλατεία του Αγ. Πέτρου και ο λόφος της Λάρισσας στις αρχές του αιώνα
Εκκλησία του Αγίου Πέτρου κατά την εποχή της συνολικής διαμόρφωσης της κεντρικής πλατείας της πόλης, πιθανώς μεταπολεμικά (Αρχείο Κ. Μπόμπου).

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.