25/10/2007
Μάνη Καρυούπολη Ι. Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Ο Ιερός Ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου βρίσκεται δίπλα στον πύργο Κοσονάκου και οι τοιχογραφίες του είναι του 19ου αιώνα.


Μάνη Καρυούπολη Ι. Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.