14/01/2009
Κόρινθος - Εθνική Τράπεζα

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας

Το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας βρίσκεται στην κεντρική οδό, Εθνικής Αντιστάσεως, της πόλης. Πρόκειται για ένα μεγαλόπρεπο κτίριο με πρόπυλο και δύο μαρμάρινους κίονες κορινθιακού ρυθμού. Το 1981, έγινε προσθήκη στη πίσω μέρος του κτιρίου το οποίο είναι φυσικά πιο μοντέρνου ρυθμού.


Μέγαρον, Εθνικής Τράπεζας

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.