14/01/2009
Σιδηροδρομικός Σταθμός Κορίνθου

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας

Ανατολικά της πόλης βρίσκεται ο Σιδηροδρομικός σταθμός της Κορίνθου, ο οποίος είναι κτίριο του 1955 και αποτελούσε ιδιαίτερο πρότυπο αισθητικής την εποχή που κατασκευάστηκε. Ο συγκεκριμένος σιδηροδρομικός σταθμός ήταν κόμβος των σιδηροδρόμων του ΣΠΑΠ, οι οποίοι εκεί διακλαδίζονταν προς Πάτρα και Άργος. Τα εγκαίνια του σταθμού έγιναν το Μάρτιο του 1956


Άποψις Κορίνθου εκ του Σιδ. Σταθμού
Κόρινθος, Σιδηροδρομικός σταθμός

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.