14/01/2009
Λουτράκι

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας

Παλιές φωτογραφίες του Λουτρακίου


Άποψη Λουτρακίου 1928
Λουτράκι 1925
Γενική άποψη Λουτρακίου
Άποψη Λουτρακίου
Αποβάθρα Λουτρακίου 1912
Κεντρική οδός Λουτρακίου 1928
Λουτράκι, Πρωϊνή γαλήνη
Άποψη νέων Λουτρών
Λουτράκι, Οδός προς τα νέα Λουτρά, 1907
Λουτράκι, λουτρά 1934
Λουτράκι, Μέγα Ξενοδοχείο η Παλμύρα, 1910
Παραλία Λουτρακίου, 1928
Λουτράκι, Άποψη ξενοδοχείου "Αι Πηγαί"

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.