14/01/2009
Ξυλόκαστρο - Παλιές φωτογραφίες

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας

Ξυλόκαστρο, παλιές φωτογραφίες...


Ξυλόκαστρο, παραλία Πευκώνος
Ξυλόκαστρο, άποψη απο παραλία
Ξυλόκαστρο, σιδηροδρομικός σταθμός 1955
Ξυλόκαστρο, σιδηροδρομικός σταθμός 1957

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.