25/10/2007
Μάνη Κέρια Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου της Κέριας

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Αρχιτεκτονικά κατατάσσεται στο σταυροειδή με τρούλο ναό του 13ου αιώνα. Είναι περίτεχνα δομημένος και φέρει πολλά λιθανάγλυφα εντοιχισμένα στους τοίχους του.


Μάνη Κέρια Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου της Κέριας

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.