25/10/2007
Μάνη Κοίτα Ι.Ν. Αγίων Σεργίου και Βάκχου.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Λέγεται και εκκλησία Τουρλωτή και βρίσκεται βόρεια του χωριού Κοίτα. Είναι σταυροειδής ναός με τρούλο του 12ου αιώνα. Ο εξωτερικός διάκοσμος και οι τοιχογραφίες μέσα στο ναό εντυπωσιάζουν.


Μάνη Κοίτα Ι.Ν. Αγίων Σεργίου και Βάκχου.

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.