25/10/2007
Μάνη Μίνα Ι. Ν. Αγίων Αναργύρων

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Ο Ι.Ν. των Αγίων Αναργύρων στο χωριό Μίνα του Δήμου Οιτύλου είναι μονοκάμαρος, μεγαλιθικός ναός του 13ου αιώνα.


Μάνη Μίνα Ι. Ν. Αγίων Αναργύρων

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.