25/10/2007
Μάνη Οίτυλο Τα υπέρθυρα στην είσοδο του Ι. Ν. των Ταξιαρχών

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Οι λιθανάγλυφες παραστάσεις του υπέρθυρου της κεντρικής εισόδου του ναού των Ταξιαρχών του Οιτύλου παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Πάνω από το ανώφλι, σε εντοιχισμένη μαρμάρινη πλάκα, απεικονίζονται ανάγλυφα οι Άγιοι Ταξιάρχες (Θεόδωρος και Μιχαήλ) και υπάρχει χαραγμένο και το έτος κτίσεως του ναού 1889


Μάνη Οίτυλο Τα υπέρθυρα στην είσοδο του Ι. Ν. των Ταξιαρχών

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.