25/10/2007
Μάνη Πύργος Διρού Πύργος Σκλαβουνάκου

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Ο πύργος του Σκλαβουνάκου βρίσκεται νότια του χωριού Πύργος Διρού και δεσπόζει στην περιοχή αυτή. Είναι ένας αντιπροσωπευτικός πύργος της Μάνης με ύψος 25 μέτρα.


Μάνη Πύργος Διρού Πύργος Σκλαβουνάκου

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.